TÜBİTAK-MAM Tohum Toplantısı

Derneğimizin TÜBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü ile işbirliği hâlinde yürütüp tamamladığı yer fıstığı ile hâlihazırda devam eden ay çekirdeği araştırmaları kapsamında kalite ve raf ömrü konusunda mevcut tohumlarımız üzerinden çalışmalar yapılıp, önemli sonuçlar ortaya kondu. Ancak, her iki ürünümüz için de mevcut tohumların acılaşma eğiliminde olduğu ve tohum ıslahı konusunda gelecekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi.

Bu doğrultuda, 3 Kasım 2015 günü TÜBİTAK-MAM'ın Gebze'deki kampüsünde Gıda ve Gen Mühendisliği ve Mikrobiyoloji Enstitüleri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Gen Mühendisliği ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Şaban TEKİN tarafından Enstitü'nün yapısı ve yürüttükleri projeler ile ilgili bilgiler verdiği sunumuyla başladı.

Sunumun ardından, hem üyelerimiz hem de araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek tohum çalışmalarının çerçevesi belirlenmek üzere ihtiyaçlar dile getirildi ve bundan sonra atılacak adımlar etraflıca tartışıldı.

Toplantının ardından Gıda Enstitüsü'nün laboratuvarları da ziyaret edildi, Hocamız Dr. Ferda SEYHAN tarafından Gıda Enstitüsü'nün araştırmaları hakkında bilgiler verildi.