Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD); kuruyemiş sektörünün içinden gelen, kendilerini sektörün geliştirmesine, yurt içinden ve yurt dışından kuruyemiş sektörünün ve bu sahada emek veren işadamlarımızın söz sahibi olmasına adeta adamış, ülkemizin gelişmesi için gayret gösteren bir grup kuruyemişçi işadamı tarafından 17.03.2008 tarihinde kurulan bir “İş Adamları” derneğidir.

TÜKSİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri bir bütünlük içerisinde bir taraftan derneğin gelişimi ile ilgilenirken diğer taraftan Türk kuruyemiş sektörünün her türlü problemini çözme ve sektörü daha ileri seviyelere taşımanın mücadelesini vermektedirler.

Sektörel bir sivil toplum kuruluşu olarak TÜKSİAD kuruyemiş sektörü ve ülkemiz için yapılacak çok daha güzel hizmetlerin olduğu bilinciyle daha fazla gayret ve çalışmaların içerisinde içeresinde olmanın inancını taşımaktadır.  

TÜKSİAD’ın temel amaçları:

  • Üyelerinin ve çalışanlarının sosyal ve mesleki donanımlarını artırmak ve bilgi paylaşan, tecrübeler ışığında mesleki gelişme sağlayan bireyler oluşturmak,
  • Sektörde faaliyet gösteren firmaların kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, bu konuda yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve ziyaretler  ile eğitim ve danışmanlık programları düzenleyerek firmaların daha kalıcı ve güçlü hale gelmesini sağlamak,
  • Bir taraftan halkımızın kuruyemiş tüketim kültürünü geliştirirken diğer taraftan kuruyemiş çeşitlendirmelerine, kaliteli ve sağlıklı üretime ve bu ürünlerin üretilmesinde kullanılan alet ve makinaların dünya standartlarında olmasına katkıda bulunmak,
  • Kuruyemiş üreticileri ile makinacıları fuar, seminer ve bilgilendirme toplantılarında bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamak, ve
  • Üyelerinin gerek mesleki ve gerekse milli-manevi konularda donanımlı bir halde olmasını sağlayarak sağlıklı bir piyasa oluşmasına katkıda bulunmaktır