4 Mayıs URGE Çalıştayı

Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan Ekonomi Bakanlığı destekli ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi’ Projesinin ilk aşaması olan ‘Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi’ çalışması kapsamında 4 Mayıs 2013 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU’nun açılış konuşmalarının ardından, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı uzmanı ve Projemizden sorumlu olan uzman olan Muhammed Emin TORUNOĞLU ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Kümelenme Politikaları Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga ARICAN tarafından da açılış konuşmaları ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayda sektöre ilişkin yapılan analizler ve saha çalışmalarının bulguları katılımcılarla paylaşılmış ve katılımcılar grup çalışmalarına sağladıkları katkılarla ‘insan kaynakları’, ‘bilgi-deneyim’, ‘ilişkiler’ ve ‘makine parkı-duran varlıklar’ başlıkları altında Türk kuruyemiş sektörünün ortak sorunları ve ihtiyaçları ile üstünlükleri ve fırsatlarını belirlemişlerdir.

Tüm gün süren bu çalıştaya Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden de katılım sağlanmış ve kamu nezdinde hem projemizin hem de TÜKSİAD ve sektörümüzün tanınırlığı artırılmıştır. 

Çalıştay Açılış Konuşması:

Sayın misafirlerimiz,  değerli katılımcılar ve kıymetli basın mensuplarımız,

‘’Kuruyemiş sektörüne yönelik uluslararası rekabet yeteneğinin geliştirilmesi projesi, eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi çalıştayına’’ hoş geldiniz.

Kuruyemiş, sağlıklı bir besin kaynağı olarak uzun yıllardan beri halkımız tarafından tüketilmektedir. Ülkemiz, bulunduğu iklim kuşağı ve coğrafi bölge açısından kuruyemiş üretimi konusunda oldukça şanslıdır. Fındık, incir, kayısı ve kuru üzüm gibi birçok kuruyemiş ve kuru meyvenin ana üretim merkezidir. İlk fındık ihracatının 1907, ilk kuru üzüm ihracatının 1923 yıllarında yapılmış olması, bu ürünlerin ticaret hayatımızda ne denli eski ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  Çok yakın zamana kadar kuruyemiş denilince akla, kese kâğıdından veya gazeteden yapılmış külahta satılan ay çekirdeği, leblebi gelirdi. Son yıllarda bu resim değişti. Külahların, kese kâğıtlarının yerini şık ambalajlı kuruyemişler aldı. İşin doğrusu, kuruyemişin bir sektör olduğu ve milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ve binlerce kişilik istihdam yarattığı son yıllarda anlaşılmıştır. Bu değişim, özellikle ülkenin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği dışı ülkelere artan ihracatı çerçevesinde sürekli gelişmektedir. Bu aşamaya gelinmesinde, ülkemizin son yıllarda ihracata ve özellikle tarımsal yatırıma verdiği hibelerin ve desteklerin çok etkili olduğunu da belirtmek gerekir.

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün Dünya çapındaki ticaret hacmi yaklaşık 52 milyar dolar civarında olup, ülkemizin bu rakam içindeki payı yaklaşık %6 dır. Sektörümüzün iç pazardaki büyüklüğü ise yaklaşık 3-3.5 Milyar Dolar’dır. 

Bütün bu değerler kuruyemiş sektörünün hem Dünya çapındaki önemine hem de Türkiye’nin Dış ticareti ve aynı zamanda iç pazarı içindeki önemine işaret etmektedir. Ortalama %10 civarında büyüme gösteren sektörümüz, Türkiye’nin 2023 yılı, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasında TÜKSİAD liderliğinde üstüne düşeni yapmak konusunda kararlıdır.

Derneğimiz ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile kurduğu işbirlikleri çerçevesinde sektörümüzün rekabet gücünü artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Burada toplanma sebebimiz de, Ekonomi Bakanlığımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği kapsamında başlattığımız çalışmadır. Bugün burada ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’’nin ilk aşaması olan Eğitim ve ihtiyaç Analizi çalışması kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız yapılan saha çalışması neticesinde öne çıkan ihtiyaçlarımızı birlikte tartışarak sektörümüze yönelik bir yol haritası oluşturmaktır.

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ilk toplantıdan bile Bakanlığımızın “kümelenme” konusundaki faaliyetlerinin hemen sonuç vermeye başladığını memnuniyetle görüyorum. Dernek üyelerimizin içten katılımlarının yanı sıra ülkemizin en büyük gruplarından biri olan Ülker grubunun değerli temsilcileri de toplantımızı onurlandırdılar. Sektöre yönelik yaptığımız araştırma sırasında da verdikleri bilgilerle bize yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

3 yıl sürecek olan projemizde özetle şu faaliyetleri gerçekleştireceğiz:

  • Şu anda bu çalıştay kapsamında katkı sağlayacağımız Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi nihai raporunu yayınlayıp Bakanlığımıza sunacağız. 
  • Mümkün olan en yüksek katılımla bu analiz çerçevesinde belirlediğimiz eğitim ve danışmanlık 
  • Yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında belirlediğimiz hedef piyasalara Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları düzenleyeceğiz. 

‘Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi’ çalışmasıyla projemize en başından dâhil olan firmalarla görüşmeler yapılmış, firmalarımızın geliştirmesi gereken alanlar ortaya çıkarılmıştır. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayda ortak akılla sektörümüz ve firmalarımızın gelecek planlamasını hep beraber yaparak uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğimizi artırmayı hedeflemekteyiz. Detaylı olarak tespit ettiğimiz firmalarımızın ortak ihtiyaçları doğrultusunda Dış Ticaret, Finans, Kurumsallaşma ve benzeri konularda eğitim ve danışmanlık programları düzenleyerek sektörümüzün ihracatının artırılması konusunda büyük bir atılım gerçekleştireceğimizi düşünmekteyim. 

‘Yurtdışı Pazarlama Programları’ ile hâlihazırdaki ağırlıklı pazarlarımız olan Avrupa ve Ortadoğu pazarlarının yanı sıra Dünya ekonomisinde giderek daha büyük role sahip olan pazarlarda da var olmayı amaçlarken; yalnızca etnik pazarlarda değil tüm Dünya ticaretinde ‘Türk Kuruyemişleri’ algısını oluşturmayı hedefliyoruz. 

‘Alım Heyeti Programları’ ile ise yine hedef pazarlardaki firmalar ile gerçekleştirilecek karşılıklı alım heyeti organizasyonları ile yeni yatırımların, işbirliklerinin ve karşılıklı ihracat ve ithalatın geliştirilmesi konusunda firmalarımıza destek sağlamayı hedefliyoruz. 

Bütün bu faaliyetler yoluyla;

  • Sektörümüzdeki firmaların üretim süreçlerinin, ürün çeşitlilikleri ve standartlarının proje kapsamında belirlenecek hedef pazarlarda olan rekabet üstünlüğümüzü artıracak şekilde geliştirilmesi, 
  • Düzenlenen eğitimler ve sağlanan danışmanlıklar yoluyla firmalarımızın dış ticaret yapma yeteneklerinin geliştirilmesi, 
  • Ve en önemlisi dış ticarete yönelik faaliyetlerde firmalar arası işbirliği alanlarının saptanması ve sektörümüzde işbirliği ve ortaklık kültürünün geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 

Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan ve kısaca UR-GE olarak adlandırılan bu desteğin Derneğimizin ve firmalarımızın vizyonlarının geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacağını ve bize yeni ufuklar açacağına olan inancım tamdır. Bu desteği ülkemize kazandıran Ekonomi Bakanlığı yetkililerine teşekkür eder, TÜKSİAD ve Şahsım adına sizleri saygıyla selamlar, bugünkü çalışmamızın verimli bir çalışma olmasını dilerim.

Program

10:00-10:30 Kayıt
10:30-11:00 Açılış Konuşmaları
11:00-12:00

Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi Sunumu

  • Sektörün Dünya’da ve Türkiye’deki Durumu
  • Sektörün Yapısı
  • Saha çalışması bulgularının paylaşılması
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Çalışma Gruplarının Eğitim ve İhtiyaç Analizi (4 çalışma grubu)
14:30-15:30 Çalışma Gruplarının yaptıkları çalışmaların tüm katılımcılara sunulması ve tartışma
15:30-16:30 GZFT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)
16:30-17:00 Kapanış

 

TÜKSİAD
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI
4 MAYIS 2013- LİMAK AMBASSADORE BUTİK OTEL