Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Ceza Uygulaması

Gıda ve kuruyemiş sektöründe çeşitli hastalıkları tedavi ettiği iddiası ile yapılan sağlık beyanları ile satışa sürülen ürünler ''Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'' tarafından 28670 sayılı ''Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik'' kapsamında denetime tabi tutulmaktadır.

1262 sayılı kanun 18 ve 19.maddeler gereğince bu tür sağlık beyanında bulunan firmalara yasal işlem başlatılmakta; tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından siteye erişim engellenmektedir. Bununla birlikte, yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanması ve müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.