Osmaniye Yer Fıstığının Raf Ömrünün Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar Projesi Sonuç Raporu

TÜBİTAK-MAM ile işbirliği hâlinde yürütülen ve araştırmaları tamamlanan ‘Osmaniye Yer Fıstığının Raf Ömrünün Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar Projesi’ kapsamında ulaşılan önemli bulgular 10 Mart 2015 Salı günü Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma ajansı (DOĞAKA) ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir konferansta üyelerimiz, Osmaniyeli çiftçi ve sanayiciler ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Toplantı öncesi Osmaniye Valisi Sayın Kerem AL ile Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU, Başkan Yardımcımız İbrahim TÜRKHAN, Danışmanımız Şükrü ÜNAL ve Proje Yöneticimiz Ceren TOPCU'nun katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmiş, çalışmamızın kapsamı ve sektörümüze ve Osmaniye'ye sağlayacağı katkılar paylaşılmıştır. 

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU yapmış olduğu açılış konuşmasında projemizin fikir aşamasından itibaren geçirdiği aşamalarla ilgili bilgi vermiş, Türk yer fıstığının DÜnya pazarındaki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve aşağıdaki noktaları vurgulamıştır:

"Türk yer fıstığının adını Dünya’da fındıkta olduğu gibi duyurmak, sağlıklı, kaliteli, aflatoksinsiz, lezzetli ve standart ürünler üretmek amacıyla projemizin bir başlangıç olarak kabul edilip, gelecekte daha lezzetli ve daha dayanıklı yer fıstığı çeşitlerinin geliştirilmesi, mevcut çeşitlerin ıslahı gibi konularda geliştirilebilecek yeni projeler konusunda ortak çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Sektörümüzün rekabet gücüne sağlayacağı katkının yanında Osmaniye bölgesinin kalkınmasına da fayda sağlayacağını düşündüğüm böylesi projelerin desteklenmesi konusunda DOĞAKA’nın mali destek enstrümanlarının değerlendirilebileceğini de bir not olarak dikkatinize sunuyorum."

TÜBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü Proje Yürütücümüz Dr. Ferda SEYHAN yaptığı sunumda ‘Osmaniye Yer Fıstığının Raf Ömrünün Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar Projesi Sonuç Raporu'nun içeriğinde yer alan önemli bulguları katılımcılarla paylaşmış, kitap hâline getirilen Sonuç Raporu da toplantı katılımcılarına dağıtılmıştır. 

Etkinliğimize aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri de katılım sağlamış ve üyemiz Binboğalar Tarım Ürünleri firmasının üretim tesisini de ziyaret edip, yerinde gözlemleme fırsatı bulmuşlardır.