Ekonomi Bakan Yardımcısı ile Badem ve Cevizin Gümrük Vergisi Oranları görüşüldü

Cevizde uygulanan gümrük vergisi oranlarının 12.07.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan kararla değiştirilmesi ve resmî kayıtlara göre ülkemizin ABD'den sonra en fazla ceviz ithalatı yaptığı ülke olan Ukrayna’ya uygulanan gümrük vergisi oranının %66,2’ye çıkarılması üzerine 17 Temmuz 2013 tarihinde Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa SEVER ile bir görüşme gerçekleştirdik. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU, Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail DANACI, Üyelerimiz Nail YILMAZ ve Arif PARLAK ile Genel Koordinatörümüz Şükrü ÜNAL ve Proje Yöneticimiz Ceren TOPCU’nun katıldığı görüşmede Derneğimiz tarafından ulusal ve uluslararası çeşitli kaynaklardan edinilen veriler analiz edilerek, gümrük vergisi oranlarının düşürülmesine duyulan ihtiyacın ortaya konduğu ve sektör olarak taleplerimizi içeren ‘Ceviz ve Badem Gümrük Vergileri Raporu’ sunulmuştur. 

Bu raporda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  1. Ülkemizde yeterli ceviz ve badem üretimi bulunmamakta ve iç tüketimi karşılamak amacıyla hem resmî, büyük ölçüde de kaçak yollardan ülkemize ceviz ve badem girişi olmaktadır. 
  2. Ülkemize kaçak yollardan ceviz ve badem girişi olmasının en büyük sebebi bu ürünlere uygulanmakta olan yüksek gümrük vergisi oranıdır. 
  3. Ekonomi Bakanlığı’nın 13.05.2013 tarihli yazısı üzerine 25.06.2013 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılıp, 12.07.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a göre; söz konusu vergi Ukrayna için %66,2 olarak belirlenmiştir. Oysaki Ukrayna Türkiye’nin ABD’den sonra en fazla resmî ceviz ithalatı yaptığı ülke konumundadır ve yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte kaçak girişlerin artacağı tahmin edilmektedir. 
  4. Ülkemizde yeterli üretim olmamasına rağmen uygulanmakta olan %43,2’lik (Ukrayna için %66,2) gümrük vergisi diğer ülkelerin uyguladığı oranlardan oldukça yüksektir. En büyük üretici ve ihracatçı olan ABD’de bile yaklaşık 0,25 USD/Kg’lık bir gümrük vergisi uygulanırken, en büyük badem üreticilerinden olan İspanya’da AB oranları olan %3,5 ila %5,6 seviyesinde gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda sektör olarak talebimizin bu ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinin AB’de uygulanan %3,5 ila %5,6 seviyelerine çekilmesi olduğu Bakanlığa iletilmiş; bu yolla kaçakçılık ve kayıt dışılığın ortadan kalkacağı ve firmalarımızın oluşan güven ortamında yatırımlarını ve ihracatlarını artıracağı vurgulanmıştır.