Nohut ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Temmuz 2017'ye kadar %0'a indirildi


2016 yılında %58 fiyat artışıyla gıdada enflasyon şampiyonu olan nohutun ithalatında uygulanan %19,3 gümrük vergisi oranı 08.03.2017 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 2017/9955 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile Temmuz 2017'ye kadar %0'a indirildi. 

2017/9955 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar için tıklayınız. 

 
 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam