İhracatçı Firmalara Yeşil Pasaport Verilmesine ilişkin Karar


23 Mart 2017 tarih ve 30016 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracatçı firmaların temsilcilerine ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi pasaport (yeşil pasaport) verilmesi uygulamasına başlanmıştır.

2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam