Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik


17 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelik’in 10. maddesinde gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel ilgili hususlar belirlenmiştir. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri gıda işletmelerine onay verirken, işletmelerden çalıştırılan gıda mühendisleri için bağlı bulundukları odadan onaylı bir belge sunmalarını talep etmekteydi.

7 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik’ ile söz konusu belgenin talep edilmesi hususunu belirten 10. Maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız.

7 Ocak 2014 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

17 Aralık 2011 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelik için tıklayınız.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam