TUKSIAD

Vergi Affı' ve 'Varlık Barışı' konusunda bilgilendirme (Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2016)

‘Vergi Affı’ veya ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kanuna ilişkin genel bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için üyelerimizin mali müşavirlerine başvurması tavsiye edilir. 

1. Kanun kapsamında hangi düzenlemeler yapılmaktadır?

 Vergi affı kapsamında;

 

• Kesinleşmiş alacakların,

• Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,

• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin,

Yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Vergi Barışı kapsamında;

 

• Matrah ve vergi artırımı,

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

• Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına

ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

 

2. Hangi vergi alacakları yapılandırmaya konu edilebilecek?

• Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları,

 

• Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

• Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

 

3. Kapsama giren alacakların dönemi nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 

• 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

• - 2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

• - 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını kapsamaktadır.

 

Gümrük Kanunu kapsamına giren;

• 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

 

Duyurular
TÜKSİAD 19-22 Şubat 2020 Tarihinde Antalya Cam Piramit’te Gerçekleşen ‘’Ceviz Türkiye Fuarına’’ Katıldı
TÜKSİAD 2019 YILI GENEL KURULU PROGRAM
İhracatçı Firmalara Yeşil Pasaport Verilmesine ilişkin Karar
Nohut ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Temmuz 2017'ye kadar %0'a indirildi
Genç TÜKSİAD Çalışma Grubu
KDV Oranları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Alınan Özelge
Vergi Affı' ve 'Varlık Barışı' konusunda bilgilendirme (Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2016)
TÜRK KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ LONDRA’DA
KOSGEB Destekli ANUGA 2015 Seyahati
Osmaniye Yer Fıstığı Konferansı
TÜKSİAD İstanbul Buluşması&Kaliteli Kuruyemiş Üretim Teknikleri Toplantısı
KOSGEB Destekli Moskova/Rusya ve Pekin/Çin İş Gezileri
Hijyen Eğitimlerinin 5 Temmuz 2014'e kadar tamamlanması gerekmektedir
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik
TÜKSİAD 2014 Yılı Genel Kurulu Sponsorlukları
2-4 Mayıs 2014 Tarihlerinde Afyon'da Gerçekleştirilecek Olan Genel Kurulumuza Bütün Üyelerimizi Bekliyoruz
Gaziantep'teki üyelerimizin dikkatine-İpekyolu Kalkınma Ajansı Hibe Programları
Kayseri'deki Üyelerimizin Dikkatine-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hibe Programı
Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki Üyelerimizin Dikkatine-Zafer Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları
UR-GE İştirakçisi Firmalarımızın Dikkatine-Uygulamalı Temel Dış Ticaret Eğitimi
19-21 Kasım 2013 Tahran İş Gezisi
ANUGA 2013 Fuarı Ziyareti Organizasyonu hakkında
Cevizdeki Gümrük Vergisi Oranları Değişti
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojileri Bölümü
Anket formları hakkında
UR-GE Katılımcısı Firmalarımızın Dikkatine-Anuga Fuarı
UR-GE Katılımcısı Firmalarımızın Dikkatine-Pazarlama
Kurumsal / Tüksiad
Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar
Dernek Tüzüğü
Organizasyon Yapısı
Kuruyemiş Sektörü
İstatistikler
İlgili Mevzuat
Hibe ve Destekler
Yayınlarımız
TÜKSİAD Bülteni
Yıllık Faaliyet Raporları
Teknik Raporlar
Projelerimiz
TÜBİTAK MAM Projesi
URGE Projesi
Ürünlerimiz
Üyelerimiz
Fuar Takvimi
Yurtiçi Fuar Takvimi
Yurtdışı Fuar Takvimi
Basında Tüksiad
TÜKSİAD Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Gimat Sosyal Tesisler Binası 372/60 Macunköy / Yenimahalle / Ankara, T: (312) 397 39 79, F: (312) 397 73 99, info@tuksiad.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı