TUKSIAD
Kurumsal / Tüksiad

Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD); kuruyemiş sektörünün içinden gelen, kendilerini sektörün geliştirmesine, yurt içinden ve yurt dışından kuruyemiş sektörünün ve bu sahada emek veren işadamlarımızın söz sahibi olmasına adeta adamış, ülkemizin gelişmesi için gayret gösteren bir grup kuruyemişçi işadamı tarafından 17.03.2008 tarihinde kurulan bir “İş Adamları” derneğidir.

TÜKSİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri bir bütünlük içerisinde bir taraftan derneğin gelişimi ile ilgilenirken diğer taraftan Türk kuruyemiş sektörünün her türlü problemini çözme ve sektörü daha ileri seviyelere taşımanın mücadelesini vermektedirler.

Sektörel bir sivil toplum kuruluşu olarak TÜKSİAD kuruyemiş sektörü ve ülkemiz için yapılacak çok daha güzel hizmetlerin olduğu bilinciyle daha fazla gayret ve çalışmaların içerisinde içeresinde olmanın inancını taşımaktadır.  

TÜKSİAD’ın temel amaçları:

  • Üyelerinin ve çalışanlarının sosyal ve mesleki donanımlarını artırmak ve bilgi paylaşan, tecrübeler ışığında mesleki gelişme sağlayan bireyler oluşturmak,
  • Sektörde faaliyet gösteren firmaların kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, bu konuda yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve ziyaretler  ile eğitim ve danışmanlık programları düzenleyerek firmaların daha kalıcı ve güçlü hale gelmesini sağlamak,
  • Bir taraftan halkımızın kuruyemiş tüketim kültürünü geliştirirken diğer taraftan kuruyemiş çeşitlendirmelerine, kaliteli ve sağlıklı üretime ve bu ürünlerin üretilmesinde kullanılan alet ve makinaların dünya standartlarında olmasına katkıda bulunmak,
  • Kuruyemiş üreticileri ile makinacıları fuar, seminer ve bilgilendirme toplantılarında bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamak, ve
  • Üyelerinin gerek mesleki ve gerekse milli-manevi konularda donanımlı bir halde olmasını sağlayarak sağlıklı bir piyasa oluşmasına katkıda bulunmaktır. 
Kurumsal / Tüksiad
Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar
Dernek Tüzüğü
Organizasyon Yapısı
Kuruyemiş Sektörü
İstatistikler
İlgili Mevzuat
Hibe ve Destekler
Yayınlarımız
TÜKSİAD Bülteni
Yıllık Faaliyet Raporları
Teknik Raporlar
Projelerimiz
TÜBİTAK MAM Projesi
URGE Projesi
Ürünlerimiz
Üyelerimiz
Fuar Takvimi
Yurtiçi Fuar Takvimi
Yurtdışı Fuar Takvimi
Basında Tüksiad
TÜKSİAD Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Gimat Sosyal Tesisler Binası 372/60 Macunköy / Yenimahalle / Ankara, T: (312) 397 39 79, F: (312) 397 73 99, info@tuksiad.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı