TUKSIAD

Değerli TÜKSİAD Üyeleri,

Kuruyemiş, sağlıklı bir besin kaynağı olarak uzun yıllardan beri halkımız tarafından tüketilmektedir. Ülkemiz, bulunduğu iklim kuşağı ve coğrafi bölge açısından kuruyemiş üretimi konusunda oldukça şanslıdır. Fındık, incir, kayısı ve kuru üzüm gibi birçok kuruyemiş ve kuru meyvenin ana üretim merkezidir. İlk fındık ihracatının 1907, ilk kuru üzüm ihracatının 1923 yıllarında yapılmış olması, bu ürünlerin ticaret hayatımızda ne denli eski ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Çok yakın zamana kadar kuruyemiş denilince akla, kese kâğıdından veya gazeteden yapılmış külahta satılan ay çekirdeği, leblebi gelirdi. Son yıllarda bu resim değişti. Külahların, kese kâğıtlarının yerini şık ambalajlı kuruyemişler  aldı. İşin doğrusu, kuruyemişin bir sektör olduğu ve milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ve binlerce kişilik istihdam yarattığı son yıllarda anlaşılmıştır. Bu değişim, özellikle ülkenin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği dışı ülkelere artan ihracatı çerçevesinde sürekli gelişmektedir. Bu aşamaya gelinmesinde, ülkemizin son yıllarda ihracata ve özellikle tarımsal yatırıma verdiği hibelerin ve desteklerin çok etkili olduğunu da belirtmek gerekir.

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün Dünya çapındaki ticaret hacmi yaklaşık 52 milyar dolar civarında olup, ülkemizin bu rakam içindeki payı yaklaşık %6’dır. Sektörümüzün iç pazardaki büyüklüğü ise yaklaşık 3-3,5 milyar dolar’dır. Bütün bu değerler kuruyemiş sektörünün hem Dünya çapındaki önemine hem de Türkiye’nin dış ticareti ve aynı zamanda iç pazarı içindeki önemine işaret etmektedir.

Biz de TÜKSİAD olarak ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile kurduğumuz işbirlikleri çerçevesinde Türk kuruyemiş sektörünün rekabet gücünü artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. TÜBİTAK-MAM ile işbirliği halinde yürüttüğümüz ‘Bazı Kuruyemiş Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar Projesi’, T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli olarak yürüttüğümüz ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi’ ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasını sağladığımız ‘Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojileri’ bölümünün eğitim vermeye başlamış olup ilk mezunlarını vermiş olması kurduğumuz iyi ilişkilerin ve işbirliklerinin somut çıktıları olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, KOSGEB destekli olarak bir Amerika gezisi düzenledik ve bu kapsamda hem fuar ziyaretleri gerçekleştirdik, hem ülkedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görme fırsatı bulduk hem de üyelerimiz arasında sıcak ve dostane ilişkilerin kurulmasını ve var olan iyi ilişkilerin gelişmesini sağlayacak sosyal organizasyonlar da gerçekleştirmiş olduk.

Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 2013 Yılı Genel Kurul Toplantımızda yine hem sosyal hem de ticari ilişkilerimizi geliştirdik, 2012-2013 dönemi faaliyetlerimizi değerlendirdik ve Türk kuruyemiş sektörünün geleceği konusunda verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

2013-2014 döneminde de TÜKSİAD olarak sektörümüzü ilgilendiren her konunun takipçisi olacak, projelerimizi başarıyla yürütecek ve sektörümüzü ileri götürmeye yönelik elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

Muammer ÇAPUTÇU

TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı
Değerli TÜKSİAD Üyeleri,
Değerli TÜKSİAD Üyeleri,
Kurumsal / Tüksiad
Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar
Dernek Tüzüğü
Organizasyon Yapısı
Kuruyemiş Sektörü
İstatistikler
İlgili Mevzuat
Hibe ve Destekler
Yayınlarımız
TÜKSİAD Bülteni
Yıllık Faaliyet Raporları
Teknik Raporlar
Projelerimiz
TÜBİTAK MAM Projesi
URGE Projesi
Ürünlerimiz
Üyelerimiz
Fuar Takvimi
Yurtiçi Fuar Takvimi
Yurtdışı Fuar Takvimi
Basında Tüksiad
TÜKSİAD Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Gimat Sosyal Tesisler Binası 372/60 Macunköy / Yenimahalle / Ankara, T: (312) 397 39 79, F: (312) 397 73 99, info@tuksiad.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı