TUKSIAD

Değerli TÜKSİAD Üyeleri,

TÜKSİAD olarak 6. yılımızı geride bıraktığımız bu günlerde giderek kurumsallaşan yapımız, sayısını ve kapsamını artırdığımız faaliyetlerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde ve kamuoyunda artan bilinirliğimiz ile siz değerli üyelerimize ve sektörümüze en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Küreselleşmeyle birlikte rekabet koşulları köklü şekilde değişiklik göstermekte, kâr marjları daralıp iş dünyasını zorlamaktadır. Böylesi bir rekabet ortamının üzerimizde kurduğu verimlilik baskısını bertaraf etmek için, hem işletmelerimiz düzeyinde bireysel çabalar göstermekte hem de işbirliklerini artırmaktayız. TÜKSİAD’ın 2008 yılında kurulmasının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri tam da böylesi işbirliklerine sektör olarak duyduğumuz ihtiyaçtı.

Toplumumuzda yerleşik olan ve hatta bizlerin zihinlerinde de yer etmiş ‘ortak çalışmanın ve işbirliklerinin bize göre olmadığı’ önyargısını geçtiğimiz 6 sene içinde hep birlikte yıktık. Genel Kurul toplantılarımız başta olmak üzere; iş seyahatlerimiz, kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, sektörümüzün verimliliğini artırmak üzere ortaklaşa yürüttüğümüz projeler söz konusu işbirliklerinin vücut bulduğu faaliyetlerimizdir.

2013-2014 döneminde Dünya’da kuruyemiş sektöründeki eğilimlerin neler olduğunu tespit etmek, hedef pazarlarımızı yerinde görmek, rakiplerimizi gözlemlemek ve kuruyemiş ihracatını artırmak amacıyla çok sayıda uluslararası seyahat gerçekleştirdik.

ANUGA 2013 Fuarı katılımımız, Tahran İş Seyahatimiz, Gulfood 2014 Fuarı gezimiz ve son olarak Kuzey Irak Ticaret Heyeti organizasyonumuz 2013-2014 dönemindeki uluslararası faaliyetlerimizdir. Seyahatlerimizde ziyaret ettiğimiz ülkelerin ticari ataşeleriyle görüşerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, o ülkeyle ticaret yapmak isteyen firmaların dikkat etmesi gereken hususlar gibi konularda bilgi edindik.

Sektörümüzü Dünya ile bütünleştirme vizyonumuz doğrultusunda 2014 yılı itibariyle TÜKSİAD olarak Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi’ne (INC) kurumsal üye olduk.

Seyahatlerimizin yanında, UR-GE projemiz kapsamında iki eğitim programı gerçekleştirdik. Firmalarımızın kurumsal yapılarını güçlendirmeye ve ihracata yönelik altyapılarını geliştirmeye yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimlerin devamı niteliğinde programlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

TÜBİTAK-MAM ile işbirliği hâlinde yürüttüğümüz ‘Bazı Kuruyemiş Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar’ projemiz kapsamında ise yer fıstığı konusunda önemli sonuçlara ulaşılmış olup, ayçiçeği araştırmaları ise devam etmektedir.

Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olan yüksek gümrük vergisi oranları konusu 2013-2014 döneminde de gündemimizdeydi. Bu dönemde de konunun farklı boyutlarını ele alan raporlar hazırlayıp ilgili Bakanlıklara sunduk ve yerli üretim tüketimi karşılayacak düzeye gelene kadar gümrük vergisi oranlarının makul düzeylerde tutulması talebimizi yineledik.

Bir diğer önemli gündem maddemiz olan çalıştırılması zorunlu personelin ücretleri konusunda 2013-2014 döneminde de temaslar gerçekleştirdik ve temaslarımız sonucu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından mevzuat değişikliğine gidildi. Bu mevzuat değişikliğinin uygulamasının nasıl olacağına ilişkin tartışmalar hâlihazırda devam etmekte olup biz de TÜKSİAD olarak meseleyi her yönüyle inceleyerek takip etmekteyiz.

2013-2014 dönemi faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak, sektörümüzde bu dönemde yaşanmış gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere her sene olduğu gibi bir araya geldik. 2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan Genel Kurul Toplantımız rekor katılımla gerçekleşti. 129 üye firmamızın temsilcileri, aileleri, çalışanları ve sponsorlarımız ile birlikte toplam 267 kişinin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul Toplantımızda aynı zamanda Dernek organları seçimi de gerçekleştirildi.

Genel Kurul organizasyonumuzun katılımcılarımızın arasındaki ticari olduğu kadar sosyal ilişkileri de pekiştirecek bir toplantı olduğunu temenni eder, organizasyonumuzun gerçekleşmesini mümkün kılan sponsorlarımız ile yaptıkları konuşmalarda bize çok değerli bilgiler veren konuklarımıza teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Siz değerli üyelerimize Genel Kurulumuza ailelerinizle birlikte katılım sağladığınız ve size bir dönem daha hizmet verme şansını bizlere tanıdığınız için şahsım ve TÜKSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim.

Muammer ÇAPUTÇU

TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Başkanın Mesajı
Değerli TÜKSİAD Üyeleri,
Değerli TÜKSİAD Üyeleri,
Kurumsal / Tüksiad
Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar
Dernek Tüzüğü
Organizasyon Yapısı
Kuruyemiş Sektörü
İstatistikler
İlgili Mevzuat
Hibe ve Destekler
Yayınlarımız
TÜKSİAD Bülteni
Yıllık Faaliyet Raporları
Teknik Raporlar
Projelerimiz
TÜBİTAK MAM Projesi
URGE Projesi
Ürünlerimiz
Üyelerimiz
Fuar Takvimi
Yurtiçi Fuar Takvimi
Yurtdışı Fuar Takvimi
Basında Tüksiad
TÜKSİAD Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Gimat Sosyal Tesisler Binası 372/60 Macunköy / Yenimahalle / Ankara, T: (312) 397 39 79, F: (312) 397 73 99, info@tuksiad.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı