TUKSIAD

4 Mayıs URGE Çalıştayı

Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan Ekonomi Bakanlığı destekli ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi’ Projesinin ilk aşaması olan ‘Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi’ çalışması kapsamında 4 Mayıs 2013 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Muammer ÇAPUTÇU’nun açılış konuşmalarının ardından, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı uzmanı ve Projemizden sorumlu olan uzman olan Muhammed Emin TORUNOĞLU ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Kümelenme Politikaları Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga ARICAN tarafından da açılış konuşmaları ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayda sektöre ilişkin yapılan analizler ve saha çalışmalarının bulguları katılımcılarla paylaşılmış ve katılımcılar grup çalışmalarına sağladıkları katkılarla ‘insan kaynakları’, ‘bilgi-deneyim’, ‘ilişkiler’ ve ‘makine parkı-duran varlıklar’ başlıkları altında Türk kuruyemiş sektörünün ortak sorunları ve ihtiyaçları ile üstünlükleri ve fırsatlarını belirlemişlerdir.

Tüm gün süren bu çalıştaya Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden de katılım sağlanmış ve kamu nezdinde hem projemizin hem de TÜKSİAD ve sektörümüzün tanınırlığı artırılmıştır. 

Çalıştay Açılış Konuşması:

Sayın misafirlerimiz,  değerli katılımcılar ve kıymetli basın mensuplarımız,

‘’Kuruyemiş sektörüne yönelik uluslararası rekabet yeteneğinin geliştirilmesi projesi, eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi çalıştayına’’ hoş geldiniz.

Kuruyemiş, sağlıklı bir besin kaynağı olarak uzun yıllardan beri halkımız tarafından tüketilmektedir. Ülkemiz, bulunduğu iklim kuşağı ve coğrafi bölge açısından kuruyemiş üretimi konusunda oldukça şanslıdır. Fındık, incir, kayısı ve kuru üzüm gibi birçok kuruyemiş ve kuru meyvenin ana üretim merkezidir. İlk fındık ihracatının 1907, ilk kuru üzüm ihracatının 1923 yıllarında yapılmış olması, bu ürünlerin ticaret hayatımızda ne denli eski ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  Çok yakın zamana kadar kuruyemiş denilince akla, kese kâğıdından veya gazeteden yapılmış külahta satılan ay çekirdeği, leblebi gelirdi. Son yıllarda bu resim değişti. Külahların, kese kâğıtlarının yerini şık ambalajlı kuruyemişler aldı. İşin doğrusu, kuruyemişin bir sektör olduğu ve milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ve binlerce kişilik istihdam yarattığı son yıllarda anlaşılmıştır. Bu değişim, özellikle ülkenin Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği dışı ülkelere artan ihracatı çerçevesinde sürekli gelişmektedir. Bu aşamaya gelinmesinde, ülkemizin son yıllarda ihracata ve özellikle tarımsal yatırıma verdiği hibelerin ve desteklerin çok etkili olduğunu da belirtmek gerekir.

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün Dünya çapındaki ticaret hacmi yaklaşık 52 milyar dolar civarında olup, ülkemizin bu rakam içindeki payı yaklaşık %6 dır. Sektörümüzün iç pazardaki büyüklüğü ise yaklaşık 3-3.5 Milyar Dolar’dır. 

Bütün bu değerler kuruyemiş sektörünün hem Dünya çapındaki önemine hem de Türkiye’nin Dış ticareti ve aynı zamanda iç pazarı içindeki önemine işaret etmektedir. Ortalama %10 civarında büyüme gösteren sektörümüz, Türkiye’nin 2023 yılı, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasında TÜKSİAD liderliğinde üstüne düşeni yapmak konusunda kararlıdır.

Derneğimiz ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile kurduğu işbirlikleri çerçevesinde sektörümüzün rekabet gücünü artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Burada toplanma sebebimiz de, Ekonomi Bakanlığımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği kapsamında başlattığımız çalışmadır. Bugün burada ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’’nin ilk aşaması olan Eğitim ve ihtiyaç Analizi çalışması kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız yapılan saha çalışması neticesinde öne çıkan ihtiyaçlarımızı birlikte tartışarak sektörümüze yönelik bir yol haritası oluşturmaktır.

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ilk toplantıdan bile Bakanlığımızın “kümelenme” konusundaki faaliyetlerinin hemen sonuç vermeye başladığını memnuniyetle görüyorum. Dernek üyelerimizin içten katılımlarının yanı sıra ülkemizin en büyük gruplarından biri olan Ülker grubunun değerli temsilcileri de toplantımızı onurlandırdılar. Sektöre yönelik yaptığımız araştırma sırasında da verdikleri bilgilerle bize yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

3 yıl sürecek olan projemizde özetle şu faaliyetleri gerçekleştireceğiz:

  • Şu anda bu çalıştay kapsamında katkı sağlayacağımız Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi nihai raporunu yayınlayıp Bakanlığımıza sunacağız. 
  • Mümkün olan en yüksek katılımla bu analiz çerçevesinde belirlediğimiz eğitim ve danışmanlık 
  • Yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında belirlediğimiz hedef piyasalara Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları düzenleyeceğiz. 

‘Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi’ çalışmasıyla projemize en başından dâhil olan firmalarla görüşmeler yapılmış, firmalarımızın geliştirmesi gereken alanlar ortaya çıkarılmıştır. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayda ortak akılla sektörümüz ve firmalarımızın gelecek planlamasını hep beraber yaparak uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğimizi artırmayı hedeflemekteyiz. Detaylı olarak tespit ettiğimiz firmalarımızın ortak ihtiyaçları doğrultusunda Dış Ticaret, Finans, Kurumsallaşma ve benzeri konularda eğitim ve danışmanlık programları düzenleyerek sektörümüzün ihracatının artırılması konusunda büyük bir atılım gerçekleştireceğimizi düşünmekteyim. 

‘Yurtdışı Pazarlama Programları’ ile hâlihazırdaki ağırlıklı pazarlarımız olan Avrupa ve Ortadoğu pazarlarının yanı sıra Dünya ekonomisinde giderek daha büyük role sahip olan pazarlarda da var olmayı amaçlarken; yalnızca etnik pazarlarda değil tüm Dünya ticaretinde ‘Türk Kuruyemişleri’ algısını oluşturmayı hedefliyoruz. 

‘Alım Heyeti Programları’ ile ise yine hedef pazarlardaki firmalar ile gerçekleştirilecek karşılıklı alım heyeti organizasyonları ile yeni yatırımların, işbirliklerinin ve karşılıklı ihracat ve ithalatın geliştirilmesi konusunda firmalarımıza destek sağlamayı hedefliyoruz. 

Bütün bu faaliyetler yoluyla;

  • Sektörümüzdeki firmaların üretim süreçlerinin, ürün çeşitlilikleri ve standartlarının proje kapsamında belirlenecek hedef pazarlarda olan rekabet üstünlüğümüzü artıracak şekilde geliştirilmesi, 
  • Düzenlenen eğitimler ve sağlanan danışmanlıklar yoluyla firmalarımızın dış ticaret yapma yeteneklerinin geliştirilmesi, 
  • Ve en önemlisi dış ticarete yönelik faaliyetlerde firmalar arası işbirliği alanlarının saptanması ve sektörümüzde işbirliği ve ortaklık kültürünün geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 

Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan ve kısaca UR-GE olarak adlandırılan bu desteğin Derneğimizin ve firmalarımızın vizyonlarının geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacağını ve bize yeni ufuklar açacağına olan inancım tamdır. Bu desteği ülkemize kazandıran Ekonomi Bakanlığı yetkililerine teşekkür eder, TÜKSİAD ve Şahsım adına sizleri saygıyla selamlar, bugünkü çalışmamızın verimli bir çalışma olmasını dilerim.

Program

10:00-10:30 Kayıt
10:30-11:00 Açılış Konuşmaları
11:00-12:00

Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi Sunumu

  • Sektörün Dünya’da ve Türkiye’deki Durumu
  • Sektörün Yapısı
  • Saha çalışması bulgularının paylaşılması
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Çalışma Gruplarının Eğitim ve İhtiyaç Analizi (4 çalışma grubu)
14:30-15:30 Çalışma Gruplarının yaptıkları çalışmaların tüm katılımcılara sunulması ve tartışma
15:30-16:30 GZFT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)
16:30-17:00 Kapanış

 

TÜKSİAD
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI
4 MAYIS 2013- LİMAK AMBASSADORE BUTİK OTEL

Haberler
Çerezlik Ay çekirdeği Lisanslı Depoculuk Desteği Kapsamına Alındı
Kuruyemişçilerden 'Ürün Arzında Sorun Yok' Mesajı
Çerez İhracatı 2,5 Milyar Dolar Kazandırdı
Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Ceza Uygulaması
Giresun Kalite Fındıklarının (Giresun Tombul Fındığı, Giresun Sivri Fındığı, Giresun Kalınkara/Giresun Karasu Fındığı) T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Coğrafi İşaret Tescili Gerçekleştirildi
TÜKSİAD 2019 Yılı Genel Kurulu 19-21 Nisan Tarihlerinde Antalya'da Gerçekleşti
TÜKSİAD Şubat 2019 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve Mersin Ziyareti
TÜKSİAD Eski ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizle Toplantı
TÜKSİAD 2018 Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı ve Gaziantep Ziyareti
TÜKSİAD Kahvaltılı Basın Toplantısı
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Mart 2017 Toplantısı ve İzmir Ziyareti
Gulfood 2017 İş Gezisi
TÜKSİAD Yönetim Kurulu 2017 yılının ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi
TÜKSİAD'dan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı'ya ziyaret
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Ekim 2016 Yönetim Kurulu Toplantısı ve Bursa Ziyareti
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Ağustos 2016 Yönetim Kurulu Toplantısı ve Karadeniz Ziyareti
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal Görüşmesi
TÜKSİAD 2016 Yılı Genel Kurulu Videosu
TÜKSİAD 2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi
TÜKSİAD 2016 Yılı Genel Kurulu 12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Afyon'da gerçekleştirildi
TÜKSİAD 2015-2016 Dönemi Faaliyetleri Videosu
Türkiye Kuruyemiş ve Kuru Meyve Haritası
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Nisan 2016 Toplantısı Ankara'da yapıldı
3. Kümelenme Konferansı
Londra Kuruyemiş Sektörü İncelemesi ve İkili İş Görüşmeleri
Ticari İstihbarat ve Hedef Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojileri Bölümü Tanıtım Filmi
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Aralık 2015 Toplantısı ve Gaziantep Ziyareti
Dünyada ve Türkiye'de Ceviz Ticareti Semineri
Kabak Çekirdeği İstişare Toplantısı
TÜBİTAK-MAM Tohum Toplantısı
ANUGA 2015 İş Gezisi
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Eylül 2015 Toplantısı ve World Food İstanbul Fuarı Ziyareti
TÜKSİAD 2014-2015 Dönemi Faaliyetleri Videosu
Dr. Rüştü Bozkurt Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde TÜKSİAD ve kuruyemiş sektörüne yer verdi
TÜKSİAD 2015 Yılı Genel Kurulu 29-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi
Nisan 2015 Bülteni yayınlandı
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Bursa Ziyareti
VIII. Sektörel Ekonomi Şurası'na katılım sağlandı
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'yi ziyaret etti
Osmaniye Yer Fıstığının Raf Ömrünün Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar Projesi Sonuç Raporu
Mart 2015 Yönetim Kurulu Toplantısı Osmaniye'de gerçekleştirildi
TÜKSİAD Ocak 2015 Bülteni yayınlandı
İhracat Koçluğu Danışmanlık Programı
2015 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi
İhracat Genel Müdürü Veysek Parlak ile görüşüldü
TÜKSİAD Ekim 2014 Bülteni yayınlandı
Çin İş Gezisi gerçekleştirildi
Kasım 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
TÜKSİAD Niksar Gezisi
TÜKSİAD Moskova İş Gezisi
TÜKSİAD İstanbul Buluşması&Kaliteli Kuruyemiş Üretim Teknikleri Toplantısı
Eylül 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi
Ağustos 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi
TÜKSİAD Temmuz Ayı Bülteni Yayınlandı
Haziran 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi
Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi
2013-2014 Dönemi Faaliyet Kitabımız Yayınlandı
TÜKSİAD 2014 Yılı Genel Kurulu Dünya Gazetesi'nde
TÜKSİAD 7. Olağan Genel Kurulu Rekor Katılımla Gerçekleşti
24-27 Mart 2014 tarihlerinde Kuzey Irak'a Ticaret Heyeti Düzenlendi
Mart 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi
TÜKSİAD 22-27 Şubat Tarihlerinde Dubai'ye İş Seyahati Gerçekleştirdi
Şubat 2014 Yönetim Kurulu Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi
TÜKSİAD INC Üyesi Oldu
2014 Yılının İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
Kuruyemiş Sektörü Dünya Gazetesi'nde
13-14-15 Aralık 2013 tarihlerinde Uygulamalı Temel Dış Ticaret Eğitimi düzenlendi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin ARZU ile görüşüldü
Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi
TÜKSİAD 19-21 Kasım tarihlerinde Tahran'a İş Seyahati Gerçekleştirdi
Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Samsun'da gerçekleştirildi
ANUGA 2013 Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KAVAK ziyaret edildi
Ekonomi Bakan Yardımcısı ile Badem ve Cevizin Gümrük Vergisi Oranları görüşüldü
Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Gaziantep’te gerçekleştirildi
MYO Diploma Töreni
2012-2013 Faaliyet Kitabımız yayınlandı
2013 Yılı TÜKSİAD Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi
TÜİK Başkanı ile Badem ve Ceviz İstatistikleri Görüşüldü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ziyaret edildi
UNIDO Türkiye Direktörü ile görüşüldü
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile gümrük vergilerinin düşürülmesi konusu görüşüldü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile badem ve ceviz istatistikleri görüşüldü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu ile çeşitli konularda görüşüldü
Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever ile gümrük vergilerinin düşürülmesi konusu görüşüldü
Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grubu 3.Toplantısı Adıyaman'da Yapıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ay çiçeğinin desteklenmesi konusu görüşüldü
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile gümrük vergilerinin düşürülmesi konusu görüşüldü
Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah ziyaret edildi
Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever ile gümrük vergilerinin düşürülmesi konusu görüşüldü
16 Kasım 2012 Kaliteli Yer Fıstığı Üretimi Toplantısı
6. Ekonomi Şûrasına katılım sağlandı
19 Ocak Amerika Gezisi
Ekonomi Bakanlığı Kümelenme Araçları Eğitimi’ne katılım sağlandı
15 Mart Kayseri Toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi
4 Mayıs URGE Çalıştayı
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Bilgi Yönetim Sistemi Toplantısı ve Eğitimi’ne katılım sağlandı
Ankara Kalkınma Ajansı Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’na katılım sağlandı
Kurumsal / Tüksiad
Temel Değerler / Vizyon / Amaçlar
Dernek Tüzüğü
Organizasyon Yapısı
Kuruyemiş Sektörü
İstatistikler
İlgili Mevzuat
Hibe ve Destekler
Yayınlarımız
TÜKSİAD Bülteni
Yıllık Faaliyet Raporları
Teknik Raporlar
Projelerimiz
TÜBİTAK MAM Projesi
URGE Projesi
Ürünlerimiz
Üyelerimiz
Fuar Takvimi
Yurtiçi Fuar Takvimi
Yurtdışı Fuar Takvimi
Basında Tüksiad
TÜKSİAD Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Gimat Sosyal Tesisler Binası 372/60 Macunköy / Yenimahalle / Ankara, T: (312) 397 39 79, F: (312) 397 73 99, info@tuksiad.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı